Как да подобрим работата на автосервиза с нов подемник?

Непрекъснатото развитие и навлизане на новите технологии в автомобилното устройство изправят автосервизите пред необходимостта да обновяват техническата си база и да са адекватни на динамичното съвремие. Има още