Как да подобрим работата на автосервиза с нов подемник?

Непрекъснатото развитие и навлизане на новите технологии в автомобилното устройство изправят автосервизите пред необходимостта да обновяват техническата си база и да са адекватни на динамичното съвремие.

Инвестициите в автосервизно оборудване със сигурност не са малки, но в никакъв случай не са непосилни, като се има предвид различният лизинг и разплащателни схеми. Преди всичко инвестирането в материалната база не е затваряне на големи суми в пасиви, а реална възможност да се подобри ефективността на работата чрез закупуване на нов подемник за автосервиз от garagent.

Но всъщност как да подобрим работата на автосервиза с нов подемник?
Разбира се, непрекъснатото развитие на автомобилното производство изисква адаптиране на автосервизната техника към него и по-честата й подмяна, както вече споменахме. Единствено като че ли подемниците са пощадени от светкавичните темпове на развитие, тъй като в основата си са обикновен, но неизменен компонент от техническата база на всеки сервиз.
На пръв поглед обаче прост механизъм може да се подложи на редица модификации, които да подобрят качеството на работа и в пъти да улеснят техника при прегледа и диагностиката на автомобила. В резюме ще ви представим някои основни видове подемници за автомобили и техните основни характеристики:

Ножични подемници – представят се подемници с пространствена адаптивност, които са много практично решение за малки по площ автосервизи, тъй като заемат значително по-малко място в напълно изправена позиция.
Колонни подемници- могат да се закупят във варианти с две или четири колони според нуждите и желанието на клиента. Представен е и двуколонен подемник без основа, осигуряващ значително по-голяма работна зона.
Канални подемници- имат широк диапазон на товароподемност в зависимост от конкретния модел. Могат да се използват за тежкотоварни и лекотоварни автомобили.
Пневмо-хидравлични крикове- средният капацитет е до 2000 кг и се залага на лесно придвижване чрез колела с голям диаметър.

Как да подобрим работата на автосервиза с нов подемник?

Задвижването на подемниците без оглед на вида им е поверено на съвременните достижения на пневматиката и хидравликата чрез механичен или електрически енергиен източник. Безопасността на работата с подемник е във фокуса на производителите и всички фирми са се постарали да осигурят надеждна защита чрез патентовани системи за контрол и предпазване на съоръжението.
По-подробна информация, професионални съвети и цялостно автосервизно оборудване можете да намерите на страницата на Гар Агент или в офис мрежата им.