Цени и възможности за тест с детектор на лъжата

Колко често ви се налага да правите проверки на служителите си, особено, ако работата ви е такава, че съществуват рискове за измами и злоупотреби?

Ако ръководите голяма фирма, с повече служители, то можете да помислите за възможностите, които дава детектора на лъжата. Тестът с полиграф, вече е достъпен, както за специалните служби, така и за всеки, който има желание да провери твърденията на свой служител, колега или близък. Ако съществува сериозно съмнение за неправомерно извършено действие, то може да се провери лесно и да се докаже липсата или наличието на основание за съществуващите съмнения. На страниците на детектор на лъжата цени можете да видите различните цени и възможности за тест с детектор на лъжата, както и да се запознаете повече с техниката и със самия метод. Накратко, психофизиологичното изследване, се извършва в няколко етапа, както първоначално се определя среща с възложителя на теста, която цели да очертае проблема и конкретните детайли, свързани с него, които са свързани с действията на съответните заподозрени лица.

Цени и възможности за тест с детектор на лъжата

Следващият етап е изготвянето на план за действие и подготовка на самия тест, заедно с въпросите в него, а за точното структуриране на самите въпроси, се използва предпоследният етап или предтестовото интервю. То цели да запознае участника със самия метод и едновременно с това да се определи начина на задаване на въпросите, така че те да бъдат максимално ясни. По време на предпоследният етап, специалистите се запознават и със здравословното състояние на изследваното лице, както и да ли то приема медикаменти. Следва същинският тест, който се провежда от опитни специалисти и под супервизията на български и американски експерти. Тази проверка на няколко нива на самия тест цели да даде максимално точни резултати от изследването. Сред предлаганите услуги с детектор на лъжата, се включват и възможности за тест на английски език, които са на различни цени.

Цени и възможности за тест с детектор на лъжата

Обикновено се избират до 4 теми, за да се гарантира фокусиране върху проблема и за да може да се отсее най-важното – откриване на максимално много информация относно основния въпрос. В редки случаи, когато се касае за лични взаимоотношения, темите могат да бъдат до пет. Изследването с детектор на лъжата може да продължи два или повече часа, според сложността на казуса. От типа тест зависят и съответните цени, като те са определени тематично в страниците на Detector-na-lajata.com. Възможно ли е резултатите от теста с детектор на лъжата, да бъдат подведени неволно, поради високо кръвно, например? Психофизиологичното изследване, отчита измененията в сърдечната дейност, дишането и проводимостта на кожата, които протичат при изричането на слъжа. Съответно високото кръвно или сърцебиенето не са свързани с подобни физиологични изменения, поради което не съществува риск от объркване.

Накрая, след като завърши изследването и техническата работа е приключила, се прави оценка на създадените полиграми, подлежащи на експертна супервизия. Направеното заключение се прилага в писмен вид и представляват официален документ за приведеното изследване, който се предоставя само и единствено на възложителя на изследването. Съответно, трети лица могат да бъдат запознати с изследването само при желание и разрешение от възложителя. Вижте още за начините, по които работи полиграфа на Detector-na-lajata.com и при нужда от подобни услуги или за абонамент, който е свързан с по-ниски цени, можете да се свържете с професионалния екип и да направите заявка.